logo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2018
Tháng 9 Nhà máy 4 đưa vào hoạt động
2012
Tháng 12 Nhà máy Mỹ Tho đưa vào hoạt động
Tháng 10 Nhận giấy chứng nhận "Dự án công nghệ kỹ thuật cao" từ Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Tháng 9 Tòa nhà thứ 3 của khu lưu trú công nhân được đưa vào hoạt động
Tháng 4 Khởi công xây dựng nhà máy Mỹ Tho
2007
Tháng 1 Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh thăm nhà máy NEV
2006
Tháng 8 Thành lập trường cao đẳng tư thục NISSEI
2005
Tháng 7 Khu nhà ở dành cho nhân viên đưa vào hoạt động
2004
Tháng 11 Nhận giấy chứng nhận "Dự án công nghệ kỹ thuật cao" từ Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Tháng 7 Nhà máy 3 đưa vào hoạt động
2003
Tháng 9 Vốn pháp định lên đến USD$12,000,000
Tháng 4 Lấy chứng nhận ISO 14001 của TUV
2002
Tháng 6 Tiến hành xây dựng nhà máy 2
Tháng 1 Lấy giấy chứng nhận ISO 9001 Từ TUV
2001
Tháng 7 Vốn pháp định tăng lên USD$ 10.000.000
2000
Tháng 12 Nhận AWM của UL/CSA
Tháng 9 Vốn pháp định lên đến USD$8,000,000
Tháng 7 Đi vào sản xuất
Tháng 6 Hoàn thành nhà máy 1
1999
Tháng 11 Tiến hành xây dựng nhà máy 1
Tháng 9 Thuê đất, hoàn thành giấy phép đầu tư. Vốn pháp định tăng lên USD$6,000,000
Tháng 7 Ký giấy phép thuê đất tạm thời
Tháng 5 Hoạch định đầu tư