logo

PHƯƠNG CHÂM CHÍNH SÁCH

Chúng tôi đào tạo và nâng cao năng lực của chính mình để tạo ra các sản phẩm có giá trị tốt nhất mà xã hội mong muốn. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cho thị trường thế giới với mức giá phù hợp và chất lượng vượt trội. Điều này cho phép chúng tôi đóng góp sức mình cho sự phát triển của xã hội, qua đó cũng đảm bảo sự phát triển của công ty và thực hiện mọi nguyện vọng của nhân viên.
Cùng với khẩu hiệu:“Cố gắng hết sức mình để tạo ra những sản phẩm mà chỉ chúng ta mới có thể làm được” luôn là kim chỉ nam cho toàn thể công nhân viên nỗ lực thực hiện, cùng vươn tới thành công của Nissei ngày hôm nay & mai sau.