logo

Nissei Electric Việt Nam (NEV) là một công ty con của Nissei Electric Japan có cơ sở sản xuất khác tại Hà Nội và Tiền Giang...

Xem thêm...

9/2018: Nhà máy 4 đưa vào hoạt động
12/2012: Nhà máy Mỹ Tho đưa vào hoạt động...

Xem thêm...

Dây cáp điện, sản phẩm gia công, sản phẩm sợi quang, sản phẩm đúc...

Xem thêm...

Chúng tôi đào tạo và nâng cao năng lực của chính mình để tạo ra các sản phẩm có giá trị tốt nhất mà xã hội mong muốn. Chúng tôi ....

Xem thêm...