logo
THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
Mã Số Nhân Viên: *
Họ Và Tên: *
Số Điện Thoại:
Số sổ BHXH cũ gần nhất (nếu có):
Số sổ hộ khẩu (hoặc tạm trú): *
Tỉnh Thành Phố: *
Huyện (Quận, thị xã, Tp trực thuộc): *
Xã (Phường,Thị trấn): *
STTHọ Và TênNgày Tháng Năm SinhGiới TínhMối Quan Hệ Chủ HộCMND/ Thẻ Căn Cước
1
IURHRBB